Competitie corona maatregelen

Tijdens de competitiewedstrijden gelden voor alle teams de richtlijnen zoals voorgesteld door het RIVM (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten, thuisblijven als andere gezinsleden klachten hebben, geen handen schudden). 

Tijdens het uitoefenen van de sport in wedstrijdverband hoeft de 1,5 meter maatregel niet te worden toegepast, maar zodra men van de baan afkomt dient men wél 1,5 meter afstand te houden. Geldt niet voor de jeugdteams. Tevens is het een dringend advies om voor de spelers, vanaf 13 jaar,  indien zijn niet spelen, coaches, tellers, en begeleiders en bezoekende ouders een mondkapje te dragen. Een sporthal is immers een voor publiek toegankelijke plaats.  

Geen publiek toegestaan uitz. ouders die hun kinderen rijden naar de wedstrijd(en). Een rijdende ouder per uitspelend team. We gaan er vanuit dat alle badmintonners die komen op het wedstijdformulier staan. Aanwezige ouders moeten hun naam en telefoonnummer noteren op achterzijde wedstrijdformulier om eventueel bron en contactonderzoek uit te kunnen voeren.

Iedereen is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst.

Ieder team krijgt een vaste baan toegewezen. Zie plattegrond bij de entree van de sporthal (Plattegrond Bloemhof voor senioren teams en plattegrond voor De Meerkamp voor jeugdteams)zowel de spelers van het thuisspelende team als de spelers van het uitspelende zijn verplicht om zoveel mogelijk op deze vaste plaats te blijven gedurende de wedstrijden.

Spelers dienen het contact met spelers uit andere teams zoveel mogelijk te beperken.

Kantines zijn gesloten. 

De kleedkamers zijn open, maar hiervoor geldt een maximum van 6 mensen tegelijk. De beschikbare kleedkamers (2 heren en 2 dames) zullen worden onderverdeeld onder de spelende teams. Het is niet toegestaan voor teams om een andere kleedkamer te betreden dan degene waar zij voor zijn ingedeeld. Kom zo veel mogelijk al in sportkleding naar de sporthal. 

Iedereen is verplicht om de looproute te volgen zoals aangegeven op plattegrond. (volgt nog of ligt/hangt in de sporthal.

Ondanks deze maatregelen hopen wij op sportieve en gezellige wedstrijden, succes!